Svenska Garveriidkare­föreningen – svenska garverier och berederier

Svenska Garveriidkareföreningen företräder garverier och berederier som har tillverkning i Sverige och tillvaratar deras gemensamma intressen nationellt och internationellt utom i frågor som rör förhållanden mellan dem som arbetsgivare och deras anställda.

Vi tillför värde för våra medlemmar genom att erbjuda support, råd och information. Vi arbetar för en enad sektor och skapar möjligheter för kommunikation, nätverkande och samarbete. Vi skyddar och främjar läderidentiteten och vi strävar efter att främja framtiden för läderindustrin i Sverige.

Svenska Garveriidkareföreningen möjliggör:

1.

Utbildning och ökad kompentens inom garverinäringen samt skapar nätverk på olika nivåer inom branschen.

2.

Extern miljörådgivning till medlemsföretagen

3.

Dialog och samarbete med organisationer som arbetar inom områden där läder, fårskinn och renfällar används.

Vi tillvaratar våra medlemmars intressen genom medlemskap i Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE), Nordisk Läderforskningsråd, SIS TK158 Läder och skodon.

Svenska Garveriidkare­föreningen stödjer nedan uppförandekod som antagits av COTANCE

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en mycket viktig grundpelare i arbetslivet. Som medlem i COTANCE (Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community) stödjer Svenska Garveriidkareföreningen till fullo uppförandekoden som antagits av COTANCE och ETUF:TCL (European Trade Union Federation of Textiles, Clothing and Leather).

Paraply­organisationer, institut & läder­information

COTANCE

COTANCE

Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community - är paraplyorganisation för den europeiska läderindustrin i EU. I COTANCE ingår nästan samtliga branschföreningar för läderindustrin i EU, vilka utgör över 95% av de europeiska garverierna. Organisationen har sitt sekretariat i Bryssel och medlemsföreningar i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien.
Läs mer

ICT

International Council of Tanners

International Council of Tanners – ICT – är den globala organisationen för läderindustrin. ICT grundades 1926, då det fanns ett stort behov av att upprätta ett enhetligt internationellt avtal för köp och försäljning av hudar, skinn och läder för att underlätta, reglera och främja internationell handel inom sektorn.
Läs mer

Leather Naturally

Leather Naturally

Leather Naturally främjar användningen av globalt tillverkat hållbart läder och strävar efter att inspirera och informera designers, formgivare och konsumenter om lädrets skönhet, kvalitet och mångsidighet. Leather Naturallys medlemmar är garverier, kemikalie- och maskintillverkare, tjänsteleverantörer och modeföretag.
Läs mer

One 4 Leather

One 4 Leather

One 4 Leather har som syfte att delge fakta om billäder, insikter och data om läder för fordon och dess positiva inverkan på människor, djur och vår planet.
Läs mer

Sustainable Leather Forum

Sustainable Leather Forum

Sustainable Leather Forum stöder den globala läderindustrin med att lära sig, förbättra och skydda för framtida generationer, genom People ~ Planet ~ Profit-principen.
Läs mer

Eurofins | BLC

Eurofins | BLC

Eurofins | BLC är ett test- och forskningsinstitut
Läs mer

FILK

FILK

Forschungsinstitut Leder & Kunststoff – FILK - är ett test- och forskningsinstitut
Läs mer

IULTCS

IULTCS

IULTCS - Interantional Union of Leather Technologists and Chemists Socities - främjar samarbetet mellan sina medlemmar, håller kongresser för att främja utvecklingen av lädervetenskap och teknik, utför specialstudier och arbetar för etablering av internationella metoder för prov och testning av läder och material t med lädertillverkning.
Läs mer

Nothing to Hide

Nothing to Hide

Nothing to Hide är en samling hårt slående uppsatser som förklarar olika aspekter av vetenskap, teknik och ekologi som ligger till grund för den moderna läderindustrin. Alla bidragsgivare är respekterade myndigheter inom industri och akademi.
Läs mer

SIS TK 158

SIS TK 158

SIS TK 158 Läder och skodon arbetar med standardiseringsverksamheten inom läder och skor
Läs mer

The Society of Leather Technologists and Chemists

The Society of Leather Technologists and Chemists

The Society of Leather Technologists and Chemists är en ideell internationell organisation som betjänar lädersektorn och engagerar sig för läderindustrins framtid.
Läs mer