Vackra och hållbara läder- och skinn­produkter från våra svenska garverier

Svenska Garveriidkareföreningen strävar efter att främja framtiden för läderindustrin i Sverige. Medlemsföretagen i Svenska Garveriidkareföreningen använder hudar och skinn från nötkreatur, får och renar som fötts upp i Skandinavien.

Djurens välbefinnande är viktigt för garverier som producerar läder och får- och renfällar av hög kvalitet, eftersom skinnet återspeglar hur djuret har behandlats. Ur ett läderproducerande perspektiv går läder och djurskydd av hög kvalitet hand i hand. Tillverkning av högkvalitativt läder möjliggör därmed garveriernas påverkan för ett fullgott djurskydd. Det finns spårbarhetssystem som gör det möjligt för läderindustrin att föra en dialog med jordbruket om denna viktiga fråga.

Hållbarhet och miljö

Som en del av Sveriges tillverkningsindustri arbetar svenska garverier i enlighet med gällande lagar och direktiv som gäller inom EU och Sverige. Läder och får- och renskinnsfällar som tillverkas i Sverige motsvarar EUs och Sveriges krav på hållbarhet och miljö.

Läder är unikt ur materialsynpunkt och erbjuder en mängd olika användningsområden. De svenska garverierna levererar läder för bland annat skor, väskor, plånböcker, möbler, interiörer i bilar, tåg och flygplan samt ren- och fårskinnsfällar.

130 st
I början 1900-talet fanns över 130 garverier, spridda över landet. Idag finns det endast 4 st kvar.
0 %
av hudarna och skinnen kommer från nötkreatur, får och renar som fötts upp i Skandinavien.