Stiftelsen för garveri­näringens främjande

Fyra företag med tillverkning i Sverige utgör dagens svenska garveriindustri. En industri, från Svenljunga i söder till Sattajärvi i norr, som förädlar restprodukterna skinn och hudar från nötkreatur, renar, får och lamm till ett material av hög kvalitet med skönhet och komfort tillika unika egenskaper vad gäller slitstyrka och hållbarhet. Konsten att tillverka läder, skinn, fårskinn och renfällar är urgammal liksom människans förmåga och lust att använda materialen. Fortfarande är samförståndet mellan handen, hjärnan och hjärtat viktiga i dagens kvalitets- och miljöstyrda verksamheter.

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utveckling

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande har till ändamål att främja forskning och utveckling rörande garverinäringens teknik, kemi och ekonomi samt därmed sammanhängande frågor även som utdela stipendier till personer som önskar förkovra sig i garverihantering inom och utom landet. Primärt skall preferens ges till personer redan verksamma inom svensk garverinäring eller svensk läderindustri.

I denna bemärkelse är svenska designer, formgivare, forskare och tekniker m.fl  en betydelsefull målgrupp för stiftelsen. Dessa yrkesgrupper utgör en förutsättning för att svenska tillverkare av läder, skinn och renfällar samt pälsskinn från lamm och får ska kunna möta såväl dagens som framtida krav och önskemål på materialegenskaper och tillverkningsmetoder. Stiftelsen har i detta sammanhang bra erfarenheter av ett mångårigt samarbete med Ung Svensk Form.

Läder, skinn, fårskinn och renfällar skapar produkter för framtiden

Det är stiftelsens fasta övertygelse att läder, skinn, fårskinn och renfällar är produkter för framtiden och att vägen mot nya, ännu oprövade, tillämpningsområden och segment kan utvecklas för förnyelse av ett naturligt material som kommunicerar hållbarhet och som vi människor bearbetat, använt och uppskattat sedan urminnes tider.

Ansökan om stipendie för garverinäringens främjande

Stiftelsen utdelar stipendium som motsvarar stiftelsens ändamål. Stipendieansökningarna behandlas vid stiftelsens ordinarie sammanträden i maj respektive november månad. Stipendieansökan måste innehålla utförlig motivation till varför du ska beviljas ett stipendium samt kontaktuppgifter och gärna referenser.

Vem kan söka stipendie?

Stiftelsen utdelar stipendium som motsvarar stiftelsens ändamål.

När kan man söka stipendie?

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 april respektive 15 oktober.

Hur söker jag stipendie?

Skriv ut och fyll i samtliga blanketter och skicka med brev eller e-post till oss. Ladda ner blanketter för stipendieansökan och personuppgiftshantering via länkarna här bredvid.

Kontakt stiftelsen för garverinäringens främjande

Telefonnummer

+46 (0)706-113 402

Postadress

Stiftelsen för garverinäringens främjande
c/o Lennartsson
Sagovägen 11, lgh 1202
907 54 Umeå